• علل بروز بیماری

افزایش سن
تماس زیاد با نور خورشید
دیابت
ضربه به چشم
مصرف طولانی مدت داروهای کورتون
سابقه جراحی چشم
مصرف دخانیات

  • عقاید اشتباه در مورد آب مروارید

پرده‌ای روی چشم نیست؛
بر اثر استفاده بیش از حد از چشم به وجود نمی‌آید؛
سرطان نیست؛
از یک چشم به چشم دیگر سرایت نمی‌کند؛
سبب کوری غیرقابل برگشت نمی‌شود.
آب آوردن چشم به معنی ایجاد آب مروارید است و ربطی به اشک ریزش ندارد.

  •   علائم بیماری

تار شدن یا محو شدن بینایی
دید کم در شب
دوبینی یا چند بینی
حساسیت به نور
کاهش قدرت مطالعه

  • درمان

      در مراحل اولیه آب مروارید ، وضعیت بینایی با استفاده از عینک ، عدسی های بزرگ نما و نور بیشتر در فضای موجود بهبود می یابد. اما اگر کدورت عدسی زیاد باشد ،جراحی تنها راه درمان است که شامل خارج کردن عدسی با روش فیکو  و با انسزیون 3 میلی متری  و جایگزینی آن با عدسی مصنوعی است.

  • شرایط بیمار پس از جراحی

احساس خفیف ناراحتی و جسم خارجی تا مدتی بعد از عمل طبیعی است.
اشک ریزش خفیف و ترشح مختصر شایع است.
چشم ممکن است به نور وتماس حساس شود.
در صورت احساس ناراحتی ، برای 1 تا 2 روز اول ممکن است پزشک مسکن تجویز کند و این احساس ناراحتی معمولا از بین میرود.
در بسیاری از موارد ترمیم برش تا حدود 6 هفته طول میکشد.
بعد از جراحی، پزشک برنامه زمانبندی شده ای برای انجام معاینات ،بررسی پیشرفت ترمیم زخم و کنترل فشار داخل چشم تعیین میکند که قابل توجه و دقت زیادی است.