بهترین دکتر چشم مشهد

انحراف چشم یا استرابیسم

/%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%81-%DA%86%D8%B4%D9%85

انحراف چشم یا استرابیسم یکی از مشکلات شایع چشم پزشکی است و بیشتر در گروه سنی اطفال و بزرگسالان دیده می‌شود. این بیماری یکی از مهم ترین بیمار ها در شاخه چشم پزشکی است.


اصلاح عیوب انکساری

/lasik

أنواع روش هاي اصلاح عيوب انكسارى شامل: لنزهای تماسی، کاشت لنز، PRK، فمتولیزیک، لیزیک


3Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D9%81%DB%8C%D8%B3%D9%87-%DB%8C%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF

3Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh


High hyperopic shift after collagen crosslinking in a patient with pellucid marginal degeneration

/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D9%81%DB%8C%D8%B3%D9%87-%DB%8C%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF

High hyperopic shift after collagen crosslinking in a patient with pellucid marginal degeneration


Therapeutic Effect of Intrastromal Voriconazole, T

/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D9%81%DB%8C%D8%B3%D9%87-%DB%8C%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%DB%8C

Therapeutic Effect of Intrastromal Voriconazole, Topical Voriconazole, and Topical Natamycin on Fusarium Keratitis in Rabbit