بهترین دکتر چشم پزشک مشهد

قرنيه

/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%B2-%D9%82%D8%B1%D9%86%DB%8C%D9%87

أنواع جراحي هاي متداول قرنيه: رینگ داخل قرنیه، کراس لینک، پیوند قرنیه مصنوعی، لیزر قرنیه


آب مروارید (کاتاراکت)

/%D8%A2%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF

نوعی بیماری چشم با دلایل مختلف است که با تار شدن عدسی چشم آغاز شده و با افزایش تیرگی و کدر شدن عدسی، بینایی چشم مختل می‌شود. خوشبختانه بیماری چشمی آب مروارید در بیشتر موارد در زمانی که باعث اختلال در بینایی شده باشد با جراحی ظریفی برطرف می‌شود. این کدر شدن گاهی تمام عدسی و گاهی تنها قسمتی از آن را در بر می گیرد.